VTEM skitter
VTEM skitter

همه نکات انجام پایان نامه مدیریت خوب

بسیاری از مسائلی که در نوشتن پروژه های درسی رعایت می شود را باید در قواعد روش تحقیق جستجو کرد. شاید اساتید روش تحقیق در رشته مدیریت و زیر مجموعه های آن مانند انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت صنعتی و سایر گرایش ها باید توجه بیشتری به این موضوع بکنند و اگر بدانند که این درس چقدر برای نوشتن پروپوزال و پایان نامه مدیریت مهم است آن را به صورت جدی تر و قوی تر به دانشجویان می آموختند و جنبه کاربردی آن را بیشتر مطرح می کردند.

سعی در یادگیری برخی از مطالب مانند نوشتن یک بیان مسأله خوب و یا پیشینه تحقیق و انجام ادبیات تحقیق باعث شده است که این درس بیشتر در کانون توجه قرار بگیرد. در واقع دانشجویان می توانند با دانلود پروپوزال آماده و پایان نامه آماده از سایت های معروف و معتبر مانند آسان داک الگویی داشته باشند که در انجام پروژه اصلی خودشان در مقطع کارشناسی یا دکتری بتوانند از آن استفاده کنند. بدین صورت دانشجو می تواند مطمئن باشد که برای پروسه دفاع مشکلی نخواهد داشت و به بهترین صورت دفاع از پایان نامه انجام می گیرد.

یکی از مشکلات در کار نگارش پروپوزال و پایان نامه مدیریت فصل چهارم یا آنالیز داده هاست که دانشجویان کمتر با آن آشنایی دارند و معمولا دوست دارند که یک مشاور اماری داشته باشند و اگر همین مشاور بتواند به آنها توضیحاتی هم بدهد که برای دفاع آماده شوند ایده آل خواهد بود. این کار می تواند به راحتی در مراکز مشاوره پایان نامه با دقت و حوصله کافی انجام شود چون بخش مهمی از کار است که برای دانشجو توضیح داده شود از چه آنالیزهایی استفاده شده و چرا.

به همین خاطر دانشجو باید اگر از مشاوره برای انجام پایان نامه مدیریت یا هر رشته دیگری مانند حسابداری یا روانشناسی یا زبان انگلیسی استفاده می کند، از انتخاب موضوع پایان نامه تا انجام پروپوزال و نوشتن پایان نامه و جلسه دفاع باید همه مراحل را آموزش دیده و با مطالعه کافی در جلسه دفاع حاضر شود.

ادامه مطلب...

انجام پایان نامه رشته حقوق

حقوقمجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضعقانونتوسطقوه مقننه، از طریق صدورآئین‌نامه‌هاو بخشنامه‌های دولتی درقوه مجریه، و از طریق احکام قضایی الزام‌آور درقوه قضائیه(که این روش آخر در نظام‌هایکامن‌لامعمول است). اشخاص خصوصی هم می‌توانندقراردادهایالزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌هایمیانجی‌گریوداوریرا جایگزین فرایند معمول دادگستری کنندقانون اساسینقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

یک تمایز مهم میانحقوق مدونوکامن‌لاوجود دارد. تمام کشورهایاروپای قاره‌ایو بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون وتدوین قوانینبه ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژهحقوق اسلامی (فقه) وحقوق یهودینیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌ است.

موسسه ایستگاه دانشجو با داشتن دپارتمان های تخصصی علوم انسانی به مدت 5 سال پیاپی موسسه نمونه کشوری از دیدگاه دانشجویان شناخته شده است و بیشترین پایان نامه های علوم انسانی در این مرکز انجام می گردد.

انجام پایان نامه رشته علوم قضایی

انجام پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی

انجام پایان نامه رشته فقه و حقوق حنفی

انجام پایان نامه رشته فقه و حقوق امامی

انجام پایان نامه رشته فقه و حقوق شافعی

انجام پایان نامه رشته کارشناسی فقه

انجام پایان نامه رشته کاردانی امور حقوقی و کنسولی

انجام پایان نامه رشته پلیس قضایی

ادامه مطلب...

انجام پایان نامه رشته الهیات و معارف اسلامی

رشته الهیات و معارف اسلامیاز رشته‌هایگروه آزمایشی علوم انسانیدانشگاهی در ایران، دانش‌های اساسی و با ابعاد گوناگوندین اسلاماست. درس‌های این رشته به دوزبان فارسیو عربی تدریس می‌شود، در کنکور سراسری، ضریب دروسادبیات فارسیو عربی ۳ و فلسفه و منطق ۲ می‌باشد.

این رشته در ایران تا مقاطع دکتری تدریس می‌شود.

رشته الهیات و معارف اسلامی دردوره کارشناسیدارای شش گرایش زیر است:

انجام پایان نامه علوم قرآن و حدیث،

انجام پایان نامه فقه و مبانی حقوق اسلامی،

انجام پایان نامه فقه شافعی،

انجام پایان نامه فلسفه و کلام اسلامی

انجام پایان نامه ادیان و عرفان

انجام پایان نامه تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی،

درس‌های این رشته به دو زبان فارسی و عربی تدریس می‌شود، در کنکور سراسری، ضریب دروس ادبیات فارسی و عربی ۳ و فلسفه و منطق ۲ می‌باشد.

هر دانشجوی رشته الهیات و معارف اسلامی باید به زبان و ادبیات عرب مسلط بوده و به آن علاقه مند باشد چرا که برای ورود به مباحث قرآن و حدیث و مطالعه تاریخ و تمدن کشورهای مسلمان و کتب عرفانی و فلسفی اسلامی و یا تحقیق و مطالعه بر روی فقه و مبانی حقوق اسلامی آشنایی با عربی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

دروس تخصصی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامیوضع کنونی جهان اسلام، تاریخ‌نگاری در اسلام، تاریخ هنرهای اسلامی، تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا پایان آل بویه، تاریخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد، تاریخ اسلام در مصر و شام، تاریخ اسلام در مغرب و اندلس، کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تشکیلات اسلامی، متون تاریخی، اسلام در برخورد با غرب و استعمار، اسلام‌شناسی در غرب، متون جغرافیایی، تاریخ آموزش و پرورش در اسلام، جغرافیای تاریخی اسلام، تاریخ علوم در اسلام، تاریخ تشیع.

موسسه ایستگاه دانشجو با داشتن دپارتمان های تخصصی علوم انسانی به مدت 5 سال پیاپی موسسه نمونه کشوری از دیدگاه دانشجویان شناخته شده است و بیشترین پایان نامه های علوم انسانی در این مرکز انجام می گردد.

انجام پایان نامه رشته دبیری الهیات و معارف اسلامی

انجام پایان نامه رشته دبیری علوم دینی

انجام پایان نامه رشته کارشناسی تربیت مربی عقیدتی و سیاسی

انجام پایان نامه رشته کاردانی تربیت معلم قرآن

انجام پایان نامه رشته علوم قرآنی

انجام پایان نامه رشته علوم اسلامی

انجام پایان نامه رشته الهیات

انجام پایان نامه رشته معارف اسلامی و ارشاد

انجام پایان نامه رشته معارف اسلامی و حقوق

انجام پایان نامه رشته علوم دینی و معارف اسلامی

انجام پایان نامه رشته علوم قرآن و حدیث

انجام پایان نامه رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

انجام پایان نامه رشته معارف اسلامی و الهیات

انجام پایان نامه رشته مدرسی معارف اسلامی

ادامه مطلب...

انجام پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

همیشه موضوعات انتخابی برای نوشتن پایان نامه ادبیات فارسی بسیار متنوع بوده است. ادبیّات فارسییاادبیات پارسیبهادبیاتیگفته می‌شود که بهزبان فارسینوشته شده باشد. ادبیات فارسی تاریخی هزار و صد ساله داردشعر فارسیونثر فارسیدو گونه اصلی در ادب فارسی هستند. برخی کتابهای قدیمی در موضوعات غیرادبی مانند تاریخ، مناجات و علوم گوناگون نیز دارای ارزش ادبی هستند و با گذشت زمان در زمرهآثار کلاسیکادبیات فارسی قرار گرفته‌اند.

ادبیات فارسی ریشه در ادبیات باستانی ایران دارد که تحت تأثیر متون اوستایی در دوران ساسانی به زبان‌های پارسی میانه و پهلوی اشکانی پدید آمد. ادبیات فارسی نو نیز پس از اسلام و با الگوبرداری از ادبیات عربی در نظم و ریشه‌های دبیری و نویسندگی دوران ساسانی که ادبیات منثور عربی را ایجاد کرده بود در زمینه نثر متولد شد. ادبیات شفاهی فارسی نیز به همان سبک باستانی خود ادامه یافت.

ادبیات فارسی موضوعاتی مانند حماسه و روایات و اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، مذهب و عرفان، روایت‌های عاشقانه، فلسفه و اخلاق و نظایر آن را در برمی‌گیرد. حسب موضوع مورد کاربرد در یک آفریده ادبی فارسی آن را در حیطه ادبیات حماسی، غنایی، تعلیمی یا نمایشی قرار می‌گیرد.

ادبیات فارسی چهره‌های بین‌المللی شناخته شده‌ای دارد که بیشتر آن‌ها شاعران سده‌های میانه هستند. از این میان می‌توان بهرودکی،فردوسی،نظامی گنجه‌ای،خیام،سعدی،مولاناوحافظاشاره کردگوتهمعتقد است ادبیات فارسی، یکی از چهار ارکان ادبیات بشر است.

ورود به این رشته دانشگاهی، ضمن داشتن مدرک پیش دانشگاهی یا سال چهارم دیپلم قدیم، از طریق پذیرش درآزمون سراسریکنکور دانشگاه‌ها درگروه آزمایشی علوم انسانیصورت می‌گیرد محتوای این آزمون دروس رشته تحصیلیعلوم انسانیدوره متوسطه(دبیرستان) است. این رشته جزء زیرمجموعه یک علوم انسانی است. به غیر از رشته ادبیات فارسی، رشته‌هایحقوق،ادبیات عربو فلسفه هم در این زیرمجموعه قرار دارند.

موسسه ایستگاه دانشجو با داشتن دپارتمان های تخصصی علوم انسانی به مدت 5 سال پیاپی موسسه نمونه کشوری از دیدگاه دانشجویان شناخته شده است و بیشترین پایان نامه های علوم انسانی در این مرکز انجام می گردد.

انجام پایان نامه رشته دبیری زبان و ادبیات فارسی

انجام پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب

انجام پایان نامه رشته دبیر زبان و ادبیات عرب

انجام پایان نامه رشته مترجمی زبان عربی

انجام پایان نامه رشته ادبیات و زبان عربی

 

 

ادامه مطلب...

منبع نویسی در انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه دکتری، انجام پایان نامه مدیریت

یکی از نکات مهم در نوشتن کارهای تحقیقاتی ارشد و دکتری منبع نویسی می باشد. در برخی موارد مشاهده شده که سرقت هایی ادبی خواسته یا ناخواسته در پروژه های پایانی مشاهده می شود. امروزه برخی نرم افزارهای مانند End Note توانسته اند تا حدی در کم کردن اشتباهات در رفرنس نویسی کمک کنند و کار را برای دانشجویان ساده تر کنند. خیلی از مشاوره هایی که امروزه برای کارهای تحقیقاتی فعالیت می کنند هم از اهمیت رفرنس نویسی صحیح و اصولی به روش های مختلف مانند APA غافل هستند و یا آشنایی با آن ندارند. در این رابطه انجام پایان نامه ارشد محلی است برای یادگیری دانشجو با اینچنین کارهای پژوهشی و می توان تجربه ای بزرگ در این زمینه کسب کرد. در پروژه های کارشناسی ارشد چه کلاسی و یا پروژه پایانی حساسیت ها کمتر می باشد و کسب تجربه بسیار مهم می باشد.

برعکس در انجام پایان نامه دکتری یا انجام رساله دکتری کار کمی مشکل تر است و جای اشتباه وجود ندارد. در بسیاری از موارد دیده شده که انجام پروپوزال دکتری با رفرنس ناصحیح زیر سوال برده شده است. به همین جهت دقت اساتید راهنما و مشاور و استاد داور بر روی رساله بیشتر است. مشکلات منبع دهی در واقع می تواند از چند علت نشأت بگیرد. در برخی موارد دانشجو متنی را از یک منبع خاص برمی دارد ولی در آنجا رفرنس به آن متن داده نشده و بنابراین دانشجو سردرگم می شود که چه رفرنسی به ان بدهد. در اینگونه موارد دانشجویان می توانند رفرنس همان متن را از جای دیگر گیر آورده و در انتهای پاراگراف مورد نظر بنویسند و یا مطلب را خوانده و استدلال خود را از آن متن بیاورند که لازم به دادن رفرنس مستقیم نباشد. در برخی قسمت ها هم دیده شده که دانشجویان سهوا مطالب و رفرنس ها را جابجا نوشته اند که بررسی نهایی و استفاده از نرم افزارهای جدید می تواند این اشتباهات را کاهش دهد.

بنابراین در انجام پایان نامه مدیریت یا هر رشته دیگری باید توجه خاص به منابع داخل متنی و پایانی پروژه صورت گیرد تا مطالب با رعایت امانت به متن پایان نامه انتقال یابد. فقط در این صورت است که صاحب اثر می تواند با وجدان و خیال راحت از آن پایان نامه یا رساله دفاع کرده و از خود یادگاری باارزشی برجا بگذارد. موسسه همیار دانشجو در این راه این اطمینان را به دانشجویان و افرادی که پروژه پایانی خود را با این موسسه می گذرانند می دهد که تمامی متون داخل پایان نامه ها با رعایت اصول رفرنس نویسی و منبع دهی بوده و رعایت امانت در همه جا شده است. به این ترتیب و با گذشت سال های زیاد و کسب تجربه از طرف دانشجویان در این موسسه اساتید این مرکز امروزه با استفاده از نرم افزارهای جدید رفرنس نویسی به روز شده تا خیال دانشجویان از این بابت راحت باشد. 

ادامه مطلب...

دسترسی سریع